Đối tượng 1, 2, 3, 4 là gì? Đáp án đúng nhất!

Đối tượng 1, 2, 3, 4 là gì, đối tượng 1, 2, 3, 4 thuộc nhóm nào, tanthienlongmobile.top chia sẻ đáp án đúng nhất!

Đối tượng 1, 2, 3, 4 là gì?

Đối tượng 1, 2, 3, 4 là đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 1 (UT1) gồm 4 đối tượng được đánh số thứ tự từ 1 đến 4 và được cộng 2 điểm.


Tham khảo thêm tại: https://tanthienlongmobile.net/

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *