Wanna play là gì? Yếu tim đừng đọc nhé

Wanna play là gì, Wanna play, Wanna play nghĩa là gì, wowhay.com giải đáp nghĩa Wanna play đáng sợ yếu tim đừng đọc nhé.

Wanna play là gì?

Wanna play là Bạn muốn chơi một bài hát của The Prophet.

Lời bài hát Wanna play

Are you ready? (I’m ready)
Are you ready? (I’m ready)
Are you ready? (I’m ready, I’m ready, let’s go)
Party people in the place
I’m here to stay (fact)
My DJ (is) is goin’ all the way
Goin’ all the way
One for the night, two for the day
Let, let them know that we don’t play
We don’t play
We don’t play
Party people in the place
Party people in the place
Party people in the place
I’m here to stay
Party people in the place
Party people in the place
Party people in the place
We don’t play
Party people in the place
Party people in the place
Party people in the place
I’m here to stay
Party people in the place
Party people in the place
Party people in the place
I’m here to stay
Party people, Party people, Party people in the place
Party people, Party people, Party people in the place
One for the night, two for the day
Let’s let them know that we don’t play
Are you ready? (I’m ready)
Are you ready? (I’m ready)
Are you ready? (I’m ready, I’m ready, let’s go)
Party people in the place
I’m here to stay (fact)
My DJ (is) goin’ all the way
Goin’ all the way
One for the night, two for the day
Let’s let them know that we don’t play
We don’t play
We don’t play

 

Tham khảo thêm tại: https://tanthienlongmobile.net/

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *