Vợ của hoàng tử gọi là gì? Con dâu của vua gọi là gì? Đúng nhất

Vợ của hoàng tử gọi là gì, con dâu của vua được gọi là gì, con dâu vua gọi là gì, wowhay.com chia sẻ đúng nhất.

Vợ của hoàng tử gọi là gì?

Vợ của hoàng tử gọi là hoàng túc, hoàng tử phi.

Con dâu của vua được gọi là gì?

Con dâu của vua được gọi là hoàng tức (theo học giả An Chi). Hoàng là một thành tố chỉ những gì thuộc về nhà vua, liên quan đến vua. Tức là dạng tắt của tức phụ đã trở nên thông dụng, có nghĩa là con dâu.

Con rể của vua gọi là gì?

Con rể của vua gọi là hoàng tế (tế là rể). Từ đời Nguỵ, đời Tấn, chàng rể được phong làm làm phụ mã đô uý, gọi tắt là phụ mã, âm xưa là phò mã.

Đây là một chức quan chuyên trách chuyện ngựa xe cho nhà vua, hoàng tế được cái tên phò mã là nhờ ở chức quan này.

Con gái vua gọi là gì?

Con gái vua gọi là công chúa, hoàng nữ.

Vợ của vua gọi là gì?

Vợ của vua gọi là hoàng hậu hoặc phi tần.

Tham khảo thêm tại: https://tanthienlongmobile.net/

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *