Tủ đè là gì? Trúng tủ là gì? Đáp án đúng nhất!

Tủ đè là gì? Trúng tủ, học tủ nghĩa là gì, tại sao lại nói học tủ, tủ đè, trúng tủ, tanthienlongmobile.top chia sẻ đáp án đúng nhất!

Tủ đè là gì?

Tủ đè là đề thi không cho ngay phần mình đã ôn, đã học trước khi đi thi.

Học tủ là gì?

Học tủ là dự đoán và chỉ học một phần, một số câu nào đó trong tài liệu, đề cương ôn thi mà bỏ qua những câu khác.

Trúng tủ là gì?

Trúng tủ là học đúng ngay phần, ngay câu hỏi mà đề thi cho.

Học tủ, trúng tủ, tủ đè là từ gì?

Học tủ, trúng tủ, tủ đè là biệt ngữ xã hội là từ ngữ chỉ được sử dụng trong một tầng lớp xã hội nào đó. Cụ thể ở đây là tầng lớp học sinh, sinh viên.

Tham khảo thêm tại: https://tanthienlongmobile.net/

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *