Tên gọi khác của bộ Hoàng triều luật lệ là gì? Đáp án đúng nhất

Tên gọi khác của bộ Hoàng triều luật lệ là gì, Hoàng triều luật lệ do ai ban hành, tanthienlongmobile.top có đáp án đúng nhất.

Tên gọi khác của bộ Hoàng triều luật lệ là gì?

Tên gọi khác của bộ Hoàng triều luật lệ là Hoàng Việt luật lệ, Quốc triều điều luật, Nguyễn triều hình luật, bộ luật Gia Long.


Hoàng triều luật lệ là bộ luật do ai ban hành?

Hoàng triều luật lệ là bộ luật chính thức của Việt Nam thời đầu nhà Nguyễn do Bắc thành Tổng trấn Nguyễn Văn Thành soạn thảo và vua Gia Long cho ban hành năm 1815.

Những điều cần biết về triều đại nhà Nguyễn

Triều đại nhà Nguyễn (1802-1945) bắt đầu từ triều đại vua Gia Long, người sáng lập ra triều đại, và kết thúc với triều đại vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Việt Nam. Trước triều Nguyễn là chín vị chúa Nguyễn, những người đáng được ghi công khai khẩn.

Triều đại nhà Nguyễn (1802-1945) bắt đầu từ triều đại vua Gia Long, người sáng lập ra triều đại, và kết thúc với triều đại vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Việt Nam. Trước triều Nguyễn là 9 đời chúa Nguyễn, những người có công mở mang bờ cõi về phía nam… 

Năm 1558, chúa Nguyễn đầu tiên là họ Hoàng về làm trấn thủ Thuận Hóa, mở ra trang mới trên vùng đất này. Môn lịch sử. Chế độ nhà Nguyễn càng phát triển và củng cố thì cuộc đấu tranh với họ Trịnh từ phương Bắc càng trở nên gay gắt. Tình trạng này dẫn đến một cuộc nội chiến kéo dài hơn 200 năm. 

Đồng thời, quá trình mở rộng lãnh thổ của họ về phía nam cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Đến năm 1757, các chúa Nguyễn đã xác lập chủ quyền của mình trên toàn bộ vùng đất phía nam.

Trong quá trình thành lập và phát triển chính quyền trên vùng đất Nam Bộ (Đàng Trong), các chúa Nguyễn đã dời đô từ Ái Tử (1558-1570) đến Trà Bát (1570-1600), Dinh Cát (1600-1626). ), Phước Yên (1626-1636), Kim Long (1636-1687), Phú Xuân (1687-1712), Bắc Vọng (1712-1738) rồi lại trở về Phú Xuân (1738-1775). 

Năm 1775, do hậu quả của nhiều yếu tố chính trị – xã hội, chúa Nguyễn cuối cùng đã để mất Phú Xuân vào tay chúa Trịnh phương Bắc. Tiếp theo là sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ chúa Trịnh trước sức mạnh của quân Tây Sơn. Nhà Nguyễn đã không phục hồi cho đến khi một trong những con cháu của họ lấy được tài sản của họ và thành lập triều đại nhà Nguyễn.

13 vị vua nhà Nguyễn gồm:

Vua Gia Long (1802-1819)

vua Minh Mạng (1820-1840)

vua Thiệu Trị (1841-1847)

vua Tự Đức (1848-1883)

vua Dục Đức (1883, 3 ngày)

vua Hiệp Hòa (30.7.1883-29.11 .1883)

vua Kiến Phúc (2.12.1883-31.7.1884)

vua Hàm Nghi (1884-1885)

vua Đồng Khánh (1886-1888)

vua Thành Thái (1889-1907)

vua Duy Tân (1907-1916)

vua Khải Định (1916-1925)

vua Bảo Đại (1926-1945)

Tham khảo thêm tại: https://tanthienlongmobile.net/

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *