Supranational là gì? Điều đặc biệt về Supranational

Supranational là gì, Supranational có nghĩa là gì, wowhay.com chia sẻ điều đặc biệt về Supranational bạn chưa biết.

Supranational là gì?

Supranational là Siêu quốc gia có nghĩa là một tổ chức siêu quốc gia là một liên minh hoặc hiệp hội đa quốc gia, trong đó các nước thành viên nhường quyền và chủ quyền về ít nhất một số vấn đề nội bộ cho nhóm, các quyết định của họ có giá trị ràng buộc đối với các thành viên. Tóm lại, các quốc gia thành viên chia sẻ trong việc ra quyết định đối với những vấn đề sẽ ảnh hưởng đến công dân của mỗi quốc gia.

EU, Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đều là các nhóm siêu quốc gia, ở mức độ này hay mức độ khác. Trong EU, mỗi thành viên bỏ phiếu về các chính sách sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia thành viên khác.

Những tổ chức siêu quốc gia như vậy được nhiều người coi là cách tốt hơn để điều hành công việc của các quốc gia, nhằm ngăn chặn xung đột và thúc đẩy hợp tác, đặc biệt là về các vấn đề kinh tế và quân sự.

Một số nhà phê bình, đặc biệt là những người có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa, phẫn nộ khi tuân theo các quy tắc đã được quốc tế thống nhất và cho rằng việc tuân theo các quyết định của các tổ chức siêu quốc gia có thể khiến chủ quyền của các quốc gia thành viên và người dân của họ từ bỏ.

Chuyển hướng tới một phương pháp tiếp cận siêu quốc gia

Việc thành lập các nhóm siêu quốc gia đánh dấu sự phát triển – hoặc phá vỡ, tùy thuộc vào quan điểm của bạn – hệ thống Westphalia trong đó các quốc gia có chủ quyền và không trả lời cho bất kỳ ai – dù là trong các vấn đề đối nội hay quốc tế, ngoại trừ trường hợp bạo lực hoặc các hiệp ước.

Tư duy siêu quốc gia trở nên nổi bật sau hai cuộc chiến tranh thế giới vào nửa đầu thế kỷ 20. Để tránh những cuộc chiến bi thảm hơn, tốn kém hơn, các quốc gia ngày càng sẵn sàng nhường chủ quyền đối với một số vấn đề – thường liên quan đến thương mại và kinh doanh – cho một cuộc bỏ phiếu của các thành viên của một tổ chức siêu quốc gia, wowhay.com chia sẻ cùng bạn.

 

Tham khảo thêm tại: https://tanthienlongmobile.net/

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *