Safe Exam Browser là gì? Lí do đặc biệt bạn cần Safe Exam Browser

Safe Exam Browser là gì, tải hướng dẫn sử dụng Safe Exam Browser, cách thoát phần mềm Safe Exam Browser.

Safe Exam Browser là gì?

Safe Exam Browser (SEB)  một môi trường trình duyệt web để thực hiện các kỳ thi trực tuyến một cách an toàn. Phần mềm thay đổi bất kỳ máy tính nào thành một máy trạm an toàn. Nó điều chỉnh quyền truy cập vào các tài nguyên như chức năng hệ thống, các trang web và ứng dụng khác và ngăn chặn các tài nguyên trái phép được sử dụng trong kỳ thi.


SEB chạy trên một máy tính cục bộ và nó được kết nối qua internet với hệ thống quản lý học tập (LMS) hoặc hệ thống đánh giá điện tử. Nói chung SEB hoạt động với bất kỳ LMS dựa trên web nào và các loại hệ thống thi dựa trên web khác. 

Một số hệ thống quản lý học tập (LMS) như Moodle, ILIAS, OpenOLAT và các giải pháp thi như Inspera Assessment cung cấp một chế độ kiểm tra tương thích cụ thể với SEB.

Những chức năng của Safe Exam Browser

Môi trường trình duyệt web để thực hiện các bài kiểm tra trực tuyến một cách an toàn.

Chế độ toàn màn hình hoặc cửa sổ trình duyệt (không có bất kỳ yếu tố điều hướng nào).

Tắt các phím tắt và các chức năng của hệ điều hành như Trình quản lý tác vụ (Ctrl-Alt-Del / Cmd-Alt-Esc), trình chuyển đổi chương trình (Alt-Tab, Win-Tab / Cmd-Tab), Màn hình in / Ảnh chụp màn hình… không khả dụng trong một kỳ thi.

Ngăn không cho học sinh lướt Internet trong kỳ thi.

Tương thích về cơ bản với tất cả các hệ thống thi dựa trên web, tích hợp bổ sung với các hệ thống quản lý học tập Moodle, ILIAS và các hệ thống khác.

Khả năng cho phép sử dụng có kiểm soát các ứng dụng bên ngoài bổ sung.

Các phiên bản hiện tại hỗ trợ Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.7 lên đến macOS 10.13 High Sierra và iOS 9.3.5 đến iOS 11.

SEB 2.x có thể được bắt đầu hoặc cấu hình lại cho mỗi bài kiểm tra chỉ bằng cách nhấp vào một liên kết đặc biệt trong một số trình duyệt web thông thường hoặc trong e-mail.

Phát hiện nếu SEB đang chạy trên một máy ảo, giám sát các quy trình nào được phép hoặc bị cấm chạy trong kỳ thi.

Cài đặt và triển khai dễ dàng: Tạo tệp cấu hình .seb mà SEB có thể được định cấu hình / cấu hình lại sau khi cài đặt.

Hướng dẫn cách làm thế nào sử dụng Safe Exam Browser

Để sử dụng SEB, trước tiên quản trị viên miền phải kích hoạt tính năng này: đi tới Domain Control > More > Applications > Partner Tools (Kiểm soát miền> Khác> Ứng dụng> Công cụ đối tác) để bật Safe Exam Browser cho miền của bạn. 

Chọn Enabled, sau đó sử dụng công cụ Settings để xác định Organizations nào có quyền truy cập vào Trình duyệt Kiểm tra An toàn. 

Chọn Applications, click tab Partner Tools.

Cài đặt và cấu hình Safe Exam Browser 

Sau khi bật Trình duyệt Kiểm tra An toàn, nó cần phải được cài đặt và định cấu hình trên các máy tính mà học sinh sẽ sử dụng để làm bài Đánh giá.  

Bước đầu tiên là tải xuống:

Safe Exam Broswer từ http://www.safeexambrowser.org/download_en.html.  

Sau khi cài đặt, bạn sẽ cần chỉ định url mà học sinh sinh viên của bạn sử dụng để truy cập Bài đánh giá của bạn.

Có một số tùy chọn url bạn có thể chọn nhưng cách dễ nhất là trỏ SEB vào miền PowerSchool Learning. Ví dụ: http://your_domain.learning.powerschool.com, chứ không phải tại một trang phụ cụ thể.  

Bằng cách này, sinh viên có thể điều hướng đến lớp học của bạn và chọn Bài đánh giá mà họ muốn thực hiện, do đó bạn sẽ không cần phải định cấu hình lại SEB cho mỗi lớp học và bài đánh giá.

Dưới đây là hướng dẫn để đặt URL bắt đầu trong các hệ điều hành khác nhau.

Chỉnh sửa tệp Seb.ini nằm trong thư mục gốc của tệp tải xuống SEB. Thay đổi giá trị của URL_EXAM = thành miền PowerSchool Learning của bạn. 

Để biết thêm thông tin:

http://www.safeexambrowser.org/windows/win_quickguide_en.html 

Sau khi khởi động Trình duyệt Kiểm tra An toàn, nhấn f3 và f6 cùng một lúc (bạn có thể cần phải giữ fn). Bạn sẽ thấy một hộp thoại cho phép bạn đặt url bắt đầu. Nhập url gốc của trang web Học tập PowerSchool của bạn.

Để biết thêm thông tin: 

http://www.safeexambrowser.org/macosx/mac_usermanual_en.html

Yêu cầu trình duyệt kiểm tra an toàn trong PowerSchool Learning

Sau khi bật và cài đặt Trình duyệt Kiểm tra An toàn, việc yêu cầu sinh viên sử dụng Trình duyệt Kiểm tra An toàn chỉ đơn giản như chọn hộp “Yêu cầu Trình duyệt Kiểm tra An toàn”  (trong Cài đặt Tùy chọn) khi tạo Bài đánh giá của bạn.


Học sinh cần làm gì để sử dụng Trình duyệt Kiểm tra An toàn trong PowerSchool Learning? 

Khi sinh viên mở Trình duyệt Kiểm tra An toàn, họ sẽ được chuyển hướng đến URL bắt đầu mà bạn đã chỉ định (xem ở trên). Khi họ mở bài kiểm tra, họ sẽ không thể rời khỏi bài kiểm tra. 

Một số sinh viên có thể gặp một cửa sổ bật lên cho họ biết rằng Trình duyệt Kiểm tra An toàn đã được định cấu hình trên máy tính của họ. Học sinh chỉ cần nhấp vào ok và sau đó bắt đầu kỳ thi.  

* Gợi ý, bạn phải chỉ định trong PowerSchool Learning rằng bài kiểm tra Yêu cầu Trình duyệt Kiểm tra An toàn.  Học sinh sẽ không thể mở kỳ thi này trên máy tính chưa được cấu hình với Trình duyệt Kiểm tra An toàn.     

Tham khảo thêm tại: https://tanthienlongmobile.net/

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *