Lính triều đình là gì? Câu trả lời đúng nhất!

Lính triều đình là gì, quân triều đình là gì, tanthienlongmobile.top chia sẻ giải thích ý nghĩa lính triều đình với câu trả lời đúng nhất!

Chắc hẳn bạn đã nghe ai đó nói lính triều đình, quân triều đình nhưng ít ai biết lính triều đình là gì, cùng tanthienlongmobile.top tìm hiểu nhé!


Lính triều đình là gì?

Lính triều đình là cụm từ dùng để gọi những người đi lính trong quân đội thời phong kiến, những người lính này có nhiệm vụ phục tùng mệnh lệnh của tướng quân.

Lính triều đình đây nè

Hiện nay, cụm từ lính triều đình vẫn giữ nguyên nghĩa như thế theo cách nói, cách hiểu của nhiều người để né tránh những từ họ không muốn nói và còn để mọi người tìm hiểu lính triều đình là gì nữa chứ. 

Vì chắc bạn đã nghe câu: “Người khôn ăn nói nửa chừng/ Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo”.

Bạn có thể cùng tanthienlongmobile.top tìm hiểu về phân cấp lính triều đình trong triều Nguyễn nhé.

Quân đội nhà Nguyễn

Nhà Nguyễn chia quân đội với 5 vị chỉ huy cao nhất chia theo 5 đạo quân, gồm:

  • Trung quân
  • Tả quân
  • Hữu quân
  • Tiền quân
  • Hậu quân

Dưới 5 vị tướng quân này là:

  • Thống chế
  • Đề đốc
  • Lãnh binh
  • Phó lãnh binh

Đơn vị nhà binh nhỏ nhất gọi là ngũ gồm 5 người có ngũ trưởng đứng đầu. 

Hai ngũ là một thập, tức 10 người có cai chỉ huy. 

Năm thập là một đội, tức 50 lính, có chánh suất đội chỉ huy và phó suất đội phụ tá. 

Tập hợp 10-12 đội là một vệ hay một cơ, tức khoảng 500-600 lính (người Pháp dịch là “bataillon”). 

Vệ thì có vệ úy, còn gọi là chưởng vệ hay chánh vệ (còn gọi là lãnh binh) chỉ huy và phó vệ hiệp tá. Cơ thì có quản cơ và phó quản cơ.

Một doanh là năm đến tám vệ, khoảng 2.500-4.800 lính.

Các vị tướng chỉ huy tập trung lo phần chiến thuật và luyện tập trong khi chiến lược và tổng điều hành thì thuộc Bộ Binh, một trong sáu thành phần của Lục bộ trong triều.

Tham khảo thêm tại: https://tanthienlongmobile.net/

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *