Hết nước chấm là gì? Câu trả lời đúng nhất!

Hết nước chấm là gì, trend hết nước chấm nghĩa là gì trên Facebook, tanthienlongmobile.top chia sẻ trả lời đúng nhất!

Hết nước chấm là gì?

Hết nước chấm là một cụm từ gần đây xuất hiện nhiều trên Facebook, hết nước chấm hoàn toàn không liên quan đến món ăn dù “nước chấm”ai cũng quen thuộc khi ăn uống mà “hết” thì còn gì ngon.

Hết nước chấm là cụm từ Genz sử dụng rất nhiều với 2 nghĩa:

1. Hết nước chấm là lời khen ngợi một ai đó, hành động, việc làm nào đó vô cùng tốt, vô cùng tuyệt vời không ai bằng.

2. Hết nước chấm là lời phàn nan than thở tương tự như cạn lời, hạn hạn lời, sa mạc lời trong Genz trước một hành động, việc làm nào đấy.

Tham khảo thêm tại: https://tanthienlongmobile.net/

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *