Giáo viên tiểu học hạng 3 là gì?

Giáo viên tiểu học hạng III là gì? Quy định về tiêu chuẩn, trình độ của giáo viên tiểu học hạng III như thế nào? Mời các bạn đọc bài viết sau để biết thêm thông tin chi tiết.

1. Mã số giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng III có mã số là: Mã số V.07.03.29

2. Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III

Nhiệm vụ

a) Xây dựng kế hoạch giảng dạy và giáo dục học sinh; tham gia xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục học sinh các tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục tiểu học;

b) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường;

c) Thực hiện phương pháp dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; tham gia nghiên cứu khoa học về sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học;

d) Hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định; tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hoạt động chuyên môn theo yêu cầu; tham gia phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập;

đ) Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong việc giáo dục học sinh, tư vấn cho học sinh tiểu học;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III

a) Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với ngành đào tạo giáo viên tiểu học.

Nếu chưa đủ môn học thì giáo viên phải có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên, phải có bằng cử nhân chuyên ngành có liên quan và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng quy định. do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III phải có chứng chỉ trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng). ngày tuyển dụng).

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học hạng III

a) Nắm chắc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định, yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và thực hiện thành nhiệm vụ được giao;

b) Thực hiện dạy học và giáo dục bảo đảm chất lượng theo chương trình giáo dục và kế hoạch giáo dục của nhà trường;

c) Vận dụng kiến ​​thức sư phạm, tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh;

d) Có khả năng vận dụng các phương pháp dạy học, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh;

đ) Có khả năng phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh;

e) Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để phát triển năng lực nghề nghiệp; biết vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm vào thực tiễn giảng dạy và giáo dục; hướng dẫn học sinh tự làm đồ dùng dạy học;

g) Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

5. Hệ số lương giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Tham khảo thêm tại: https://tanthienlongmobile.net/

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *