Giáng hóa là gì? Câu trả lời đúng nhất

Giáng hóa là gì, nghĩa là gì, giáng hóa tiếng Anh là gì, tanthienlongmobile.top chia sẻ ý nghĩa giáng hóa với câu trả lời đúng nhất.

Giáng hóa là gì?

Giáng hóa là degradative pathway là quá trình thoái hóa của con đường dị hóa cung cấp năng lượng cần thiết để tiến hành sinh tổng hợp theo con đường đồng hóa. 

Ngoài hai con đường trao đổi chất riêng biệt là con đường lưỡng tính, có thể là dị hóa hoặc đồng hóa dựa trên nhu cầu hoặc sự sẵn có của năng lượng.

Metabolic Pathway là gì?

Metabolic Pathway có thể được định nghĩa là một tập hợp các hành động hoặc tương tác giữa các gen và sản phẩm của chúng dẫn đến sự hình thành hoặc thay đổi một số thành phần của hệ thống, cần thiết cho hoạt động chính xác của hệ thống sinh học.

Tham khảo thêm tại: https://tanthienlongmobile.net/

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *