AIPA là gì? AIPA là viết tắt của từ gì? Đúng nhất nè!

AIPA là gì, AIPA là viết tắt của từ gì, AIPA 41 là gì, lịch sử AIPA thành lập năm nào, tanthienlongmobile.top chia sẻ đúng nhất nè!

AIPA là gì?

AIPA là Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

AIPA đóng vai trò là trung tâm liên lạc và thông tin giữa các Quốc hội thành viên bao gồm Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. 

AIPA nhằm mục đích khuyến khích sự hiểu biết, hợp tác và quan hệ chặt chẽ giữa các Nghị viện thành viên cũng như các Nghị viện thành viên quan sát viên và các tổ chức nghị viện khác. 

AIPA cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dân Đông Nam Á làm quen với các chính sách nhằm thúc đẩy việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2025.

Trước năm 2007, AIPA là AIPO Tổ chức Liên Nghị viện ASEAN (tiếng Anh: The ASEAN Inter-Parliamentary Organization – AIPO). 

Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên, tiếp theo là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 1997, Campuchia năm 1999 và Brunei Darussalam năm 2009. 

Tại Đại hội đồng AIPO lần thứ 27 tổ chức tại thành phố Cebu, Philippines năm 2006, đã có sự đồng thuận chuyển đổi tổ chức thành một thể chế tích hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn và đổi tên tổ chức từ AIPO thành AIPA.


AIPA là viết tắt của từ gì?

AIPA là viết tắt của The ASEAN Inter-Parliamentary Assembly.

AIPA là một tổ chức được thành lập năm 1977 và liên kết chính thức với ASEAN.

Cơ quan cao nhất trong AIPA là Đại hội đồng triệu tập mỗi năm một lần theo Điều 9 của Quy chế AIPA, trừ khi có quyết định khác của Ủy ban điều hành. Đại hội đồng được tổ chức để đưa ra các định hướng chính sách cho việc phát triển các mục tiêu của AIPA và là một diễn đàn để trao đổi giữa các thành viên.

AIPA 41 là gì?

AIPA 41 là Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 được tổ chức từ ngày 08-10/9/2020, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Chủ tịch AIPA 41 là bà Nguyễn Thị Kim Ngân có bài viết quan trọng với tiêu đề ”Đại hội đồng AIPA lần thứ 41: Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”. 

Tham khảo thêm tại: https://tanthienlongmobile.net/

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *